Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Bi’kahve Arası İçerik ve Ticaret Platformu (“Bi’kahve Arası” ve/veya “Platform”) olarak, Bi’kahve Arası web sitesi (“Web Sitesi”) ve mobil uygulaması (“Mobil Uygulama”) ve mağazalarımızda sunulan hizmetler kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin gizliliğinin korunmasına ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) çerçevesinde “Bi’kahve Arası” ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin hukuka uygun olarak işlenmesi ve muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Bu kapsamda, Platformumuz, müşteri hizmetleri, “Bi’kahve Arası” web sitesi, mobil uygulaması ve mağazalarımızda sunulan hizmetler kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz “Bi’kahve Arası” tarafından aşağıda belirtilen haller çerçevesinde KVK Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak işlenmektedir.

KVKK kapsamında, işbu aydınlatma metnini inceleyerek, “Bi’kahve Arası” tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanılan kişisel verilerin neler olduğu, işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Bi’kahve Arası” Olarak Hangi Kişisel Verilerinizi, Hangi Amaçlarla ve Hangi Hukuki Sebebe Dayalı Olarak İşliyoruz? 

 1. Potansiyel müşterimiz olmanız halinde Bi’kahve Arası” tarafından işlenen kişisel verileriniz, işlenme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıdaki şekildedir: 

Kimlik verileriniz (adınız, soyadınız) ve iletişim verileriniz (telefon numaranız, e-posta adresiniz, talebinizin evinize posta/kargo yoluyla gönderimini talep etmeniz halinde posta adresiniz): 

Söz konusu kişisel verileriniz, KVKK madde 5/1 kapsamında açık rızanızın varlığı halinde aşağıdaki veri işleme amaçları kapsamında işlenecektir:

 • Pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi, Platform’un sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sizlere daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme,
 • Sosyal medya hesaplarının ve Web Sitesi ve Mobil Uygulamanın yönetilmesi,
 • Pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi, Platform’un sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sizlere daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası.

KVKK Madde 5/2 maddesi kapsamında ise açık rızanız olmaksızın (i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve (iv) ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde aşağıdaki veri işleme amaçları kapsamında işlenecektir:

 • Çağrı merkezi hizmetlerinin ifası (sizlere daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu),
 • Verilerin doğru ve güncel tutulması (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu),
 • Veri sahibinin şikâyeti, soru, talep ve önerilerinin toplanması, değerlendirilmesi ve karşılanması (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu),
 • Platformumuz ve platformumuz adına çağrı merkezimiz, bağlı platformlarımız tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak (Kanunen işlenmesi zorunlu olması,  veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması),
 • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin yürütülmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, hukuksal taleplere ilişkin faaliyetler ile hukuki işlerin yürütülmesi (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması)
 1. Mağazalarımızdan üyeliksiz alışveriş yaparak müşterimiz olmanız halinde işlenen kişisel verileriniz, işlenme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıdaki şekildedir: 

Kimlik verileriniz (adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız), iletişim verileriniz (telefon numaranız, e-posta adresiniz, evinize teslimat talep etmeniz halinde posta adresiniz), müşteri işlem verileriniz (müşteri numaranız) ve finansal verileriniz (fatura bedeli, ödeme yöntemi): 

Söz konusu kişisel verileriniz, KVKK Madde 5/2 maddesi kapsamında ise açık rızanız olmaksızın (i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve (iii) ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde aşağıdaki veri işleme amaçları kapsamında işlenecektir:

 • Finansal işlemlerin icrası ve takibi: (faturanızın düzenlenmesi Vergi Usul Kanunu ve sair mevzuat, Borçlar Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi ve ödeme işlemlerinin takibi amacıyla Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca “Kanunen işlenmesi zorunlu olması”,“Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması)
 • İade, talep ve şikayet yönetimi (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca “Kanunen işlenmesi zorunlu olması”, veri sahibinin şikâyeti, soru, talep ve önerilerinin toplanması, değerlendirilmesi ve karşılanması amacıyla veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması)
 • Platformumuz ve platformumuz adına çağrı merkezimiz, bağlı platformlarımızın tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak.
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası (ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması),
 • Müşteriye daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, daha uygun hizmetler ve ürünler geliştirilebilmesi ve bunların kesintisiz olarak sürdürülebilmesi (ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması),
 • Platformumuz ve platformumuz adına çağrı merkezimiz, bağlı platformlarımızın tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak (Kanunen işlenmesi zorunlu olması,  veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması)
 • Satın alma işlemlerinizi sağlama hızlandırma, siparişlerinizi alma ve teslim edebilme ve bu kapsamda tedarik süreçleri ve müşteri ilişkilerinin yönetilmesi (bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması),
 • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin yürütülmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, hukuksal taleplere ilişkin faaliyetler ile hukuki işlerin yürütülmesi (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması)
 • Verilerin doğru ve güncel tutulması (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması)
 1. Web sitemiz veya mobil aplikasyonumuz üzerinden üye olarak müşterimiz olmanız halinde “Bi’kahve Arası” tarafından işlenen kişisel verileriniz, işlenme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıdaki şekildedir

Kimlik verileriniz (adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, T.C. Kimlik Numaranız), iletişim verileriniz (telefon numaranız, e-posta adresiniz, posta adresiniz), işlem güvenliği verileriniz (şifre bilgileriniz, rıza kayıtlarınız, IP adresiniz, cihaz bilgisi, internet tarayıcısı bilgisi), finansal verileriniz (kredi kartı bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz, hediye ve para çekleri, indirim kuponlarınıza dair bilgileriniz, fatura bilgileriniz), özel nitelikli kişisel verileriniz (kahve tüketim tercihleriniz) ve diğer üyelik verileriniz (pazarlama verileriniz: tercihleriniz, alışkanlıklarınız, tıklama akışlarınız), müşteri işlem bilginiz (müşteri numaranız), görsel ve işitsel verileriniz (çağrı merkezimizi aramanız halinde ses kayıtlarınız, organizasyonlarımıza veya sosyal medya üzerinden düzenlemiş olduğumuz yarışma, çekiliş, kampanya veya sosyal sorumluluk projelerimize katılarak kendi iradeniz ile paylaşmış olduğunuz veya onayınız doğrultusunda “Bi’kahve Arası” tarafından çekilen fotoğraf ve video görüntüleriniz): 

KVKK madde 5/1 kapsamında açık rızanızın varlığı halinde aşağıdaki veri işleme amaçları kapsamında işlenecektir:

 • Üyelerimizi tanımak ve iletişimimizi geliştirmek,
 • Sizlere daha iyi hizmet verebilmek, çeşitli avantajlar sağlayıp sunmak, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilmek, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlamak, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilmek,
 • Pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Platform’un sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki ve analitik analizler, profilleme/segmentasyon çalışmaları yapılması,
 • Hedefleme (=targeting) ve yeniden hedefleme (=re-targeting) yoluyla size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması,
 • “Bi’kahve Arası” tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi,
 • Sosyal medya hesaplarının ve Web Sitesi ve Mobil Uygulamanın yönetilmesi,
 • Çağrı merkezi hizmetlerinin ifası,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi ve “Bi’kahve Arası” tarafından yapılan her türlü kampanya ve etkinliklerden haberdar edilebilmeniz,
 • Çevrimiçi ya da çevrimdışı içerik paylaşımı.

KVKK Madde 5/2 maddesi kapsamında ise açık rızanız olmaksızın (i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve (iii) ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak aşağıdaki veri işleme amaçları kapsamında işlenecektir:

 • Müşteri ve üyelerle akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi (“Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması)
 • Platform iç operasyonlarının, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve Platform operasyonlarının güvenliğinin temin edilmesi, iş faaliyetlerinin etkinlik, verimlilik, yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli faaliyetlerinin yürütülmesi (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması)
 • Finansal işlemlerin icrası ve takibi: (faturanızın düzenlenmesi Vergi Usul Kanunu ve sair mevzuat, Borçlar Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi ve ödeme işlemlerinin takibi amacıyla Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca “Kanunen işlenmesi zorunlu olması”,“Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması),
 • İş sürekliliğinin sağlanması ve kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması)
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası ve bu kapsamda kampanyalar, çekilişler ve yarışmaların düzenlenmesi, sosyal sorumluluk projelerine katılım ve destek sağlanması (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması),
 • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin yürütülmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, hukuksal taleplere ilişkin faaliyetler ile hukuki işlerin yürütülmesi (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması)
 • Verilerin doğru ve güncel tutulması (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması)
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası (ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması),
 • Müşteriye daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, daha uygun hizmetler ve ürünler geliştirilebilmesi ve bunların kesintisiz olarak sürdürülebilmesi (ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması),
 • Platform ve platformumuz adına çağrı merkezimiz, bağlı platformlarımız tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak (Kanunen işlenmesi zorunlu olması,  veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması)
 • Satın alma işlemlerinizi sağlama hızlandırma, siparişlerinizi alma ve teslim edebilme ve bu kapsamda tedarik süreçleri ve müşteri ilişkilerinin yönetilmesi (bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması),
 • Bilgi güvenliği süreçleri ile bilgi teknoloji alt yapısına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi (kanunen işlenmesi zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması)
 • Internet sitelerimizi ve mobil uygulamalarımızı daha kolay kullanılır hale getirilmesi, iyileştirilmesi ve geri dönüş gibi geliştirme faaliyetlerinde bulunulması (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması)
 • İletişim bilgileriniz üzerinden tarafınıza iletilen şifre ve benzeriyle giriş yapacağınız her türlü Bi’kahve Arası destekli dijital platformdaki işlemlerinizin geliştirilmelerinin yapılması (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması)
 • İade, talep ve şikayet yönetimi (alışveriş detaylarınızı görüntüleyerek, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca “Kanunen işlenmesi zorunlu olması”, veri sahibinin şikâyeti, soru, talep ve önerilerinin toplanması, değerlendirilmesi ve karşılanması amacıyla veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması)

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz, Bi’kahve Arası faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve Bi’kahve Arası politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve yukarıda KVKK madde 5/1 halleri arasında sayılan veri işleme amaçları kapsamında ve KVKK m. 8/1 uyarınca, açık rızanızın varlığı halinde yurt içinde mukim Bi’kahve Arası hissedarlarına, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Bi’kahve Arası iştiraklerine, alt kuruluşlarına, işletmelerine, Bi’kahve Arası her türlü temsilcisi, hizmet sağlayıcısı ve/veya alt yüklenicisi ve bağlı şirketlerine, kargo şirketlerine, banka ve ödeme kuruluşlarına, GSM Operatörlerine, sosyal medya paylaşım sitelerine ve Bi’kahve Arası’in hak ve/veya görevlerini devretmeyi teklif ettiği her türlü kişiye, yine yukarıda KVKK madde 5/2 halleri arasında sayılan veri işleme amaçları ve kapsamında ve KVKK m. 8/2 uyarınca açık rızanız olmaksızın Bi’kahve Arası hissedarlarına, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Bi’kahve Arası iştiraklerine, alt kuruluşlarına, işletmelerine, Bi’kahve Arası her türlü temsilcisi, hizmet sağlayıcısı ve/veya alt yüklenicisi ve bağlı şirketlerine, kargo şirketlerine, 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan banka ve ödeme kuruluşlarına, GSM Operatörlerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir.

Bi’kahve Arası sizden topladığı kişisel verilerinizi yurtiçindeki yetkili hosting firmalarında tutmakta olup verileriniz yurtdışında bulunan iş ortaklarımıza yalnızca KVKK m.9/1 uyarınca ve açık rızanız dahilinde;  Bi’kahve Arası tarafından kullanılan e-posta adreslerine e-posta atılması ve kullanılan e-posta sisteminin yurtdışında bulunması sebebi ile e-posta hizmet sağlayıcılarına, web sitemizde ve/veya mobil uygulamamızda yer alan sosyal medya linklerine erişim sağlanması durumunda sosyal medya platformlarına ve web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden ödeme hizmetlerinin tamamlanması amacıyla bulut tabanlı ödeme hizmeti sağlayan aracı hizmet sağlayıcılarına aktarılacaktır.

Bunun yanı sıra, platformumuz değiştikçe ve büyüdükçe, yeniden yapılandırılabilir, şirketler kurabilir satın alabilir, şirketlerimiz devredilebilir, şirketimizin öz varlıkları da dahil olmak üzere varlıklarının tümü veya bir kısmı devredilebilir, yeni şirketlerle birleşebilir veya şirketimiz içerisinde bölünmeler yaşanabilir.  Bu gibi şirket yapısındaki değişiklikler sonucunda platformumuzun kişisel veri içeren varlıkları da devredilebilir. Bu tür değişikliklerin olması halinde, KVKK’nın 10. Maddesi uyarınca size ait kişisel verilerin kontrolü açısından mutlaka e-posta, mektup veya kamuoyu duyuruları vasıtasıyla sizleri bilgilendirilecek ve gerekli hallerde açık rızanız alınacaktır.

Kişisel verileriniz yukarıda sayılanlar dışındaki üçüncü kişilere hiçbir şekilde ifşa edilmeyecektir. Bi’kahve Arası, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan işleme amaçları kapsamında, Bi’kahve Arası Veri Saklama ve İmha Politikası’nda belirlenen süreler kapsamında saklayacaktır. Saklama süresi sona eren kişisel verileriniz Bi’kahve Arası tarafından silinmekte veya imha edilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemler ile Topluyoruz? 

Kişisel verileriniz; satış mağazalarımız, çağrı merkezimiz, Web Sitesi ve Mobil uygulamamız kanalıyla veya e-posta, kısa mesaj (sms), çevrimiçi uygulamalarla veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla, sosyal medya hesaplarımız, dijital platformlarımız, uygulamalarımız, yazılımlarımız, mobil iletişim kanallarımız,  sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanmaktadır.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

Bi’kahve Arası, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerinizi Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir.

Bi’kahve Arası, elde ettiği kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Bi’kahve Arası, dış kaynak hizmet sağlayıcılarla kişisel verilerinizin paylaşılması durumunda, söz konusu aktarım gruplarıyla gizlilik taahhütlerine ve KVKK’ya riayet edeceğini beyan eder.

İzinlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

Bi’kahve Arası, alınacak açık rızanın en önemli gizlilik ilkelerinden biri olduğuna inanmaktadır. Size sunduğumuz “optout” mekanizması sayesinde, e-posta dağıtımı, sesli arama veya diğer hizmetlere kayıt yaptırmak amacıyla kayıt sayfamızda bulunan ve ticari iletişim onayınızı temsil eden işaret kutucuğuna tıklamadığınız sürece, bizden herhangi bir ticari ileti de almayacaksınız. Belirli iletişimler ve hizmetler için bizden istenilen hizmeti size sunmaya başlamadan önce ise, bize verdiğiniz açık izni doğrulatırız. Tarafımızca sunulan bu iletişimlere ya da hizmetlere son vermek isterseniz; daha önce Web Sitemizde veya Mobil Uygulamamızda belirlediğiniz tercihinizi değiştirerek bunu yapabilir, belirli hizmet ya da dağıtım için her e-postanın içinde abonelik iptali için bulunan linke tıklayabilirsiniz.

Mobil uygulamada şifre kullanımı yerine parmak izi ile giriş uygulamasını tercih edebilirsiniz. Mobil cihazın ayarlar kısmından yapacağınız parmak izi tanımlaması ile gerçekleştirilecek işlem kapsamında Bi’kahve Arası parmak iziniz hiçbir şekilde iletilmeyecektir. Mobil cihaz üzerinden Bi’kahve Arası’na sadece doğrulama ya da hata uyarısı gelmekte ve buna istinaden uygulamaya girişiniz sağlanmaktadır. Onay gelmediği takdirde işlemi tekrarlamaya ya da başka bir yolla giriş yapmaya yönlendirilirsiniz. Parmak izi ile giriş seçeneğini cihazınızın ayarlar bölümünden kapatabilirsiniz.

Kullandığımız Çerezler Neler?

Çerezler, Web Sitemiz ve Mobil Uygulamamız üzerinden sizin tarayıcılarınıza gönderdiği bilgi işaretleridir ve bunlar yalnızca Web Sitemiz ve Mobil Uygulamamıza giriş yaptığınızda kullanılır. Web Sitemiz ve Mobil Uygulamamızın kullanımını daha iyi anlayabilmeniz için kullanılan özel bir tanımlayıcı içeren çerezleri sizin web tarayıcılarınıza gönderirler, böylece kullanıcıların Web Sitemizin ve Mobil Uygulamamızın hangi alanlarını kullanmayı tercih ettiklerini (ör: bu alanlara giren ziyaretçi sayısı esasına göre) anlayabiliriz. Çerezler genel olarak kişisel veri içermese de kendinizle ilgili bize açıkladığınız bilgiler olması durumunda onlarla ilişkilendirilmesi söz konusu olabilir.

Yerleştirdiğimiz bu çerezleri yalnızca Bi’kahve Arası kullanabilir; Bi’kahve Arası diğer tarafların çerezlerine erişemez veya bunları okuyamaz. Ayrıca, Bi’kahve Arası çerezleri site içindeki dolaşım ve trafik eğilimlerini izlemek için de toplu olarak kullanabilir. Bu toplu ve anonim bilgiler Bi’kahve Arası’na Web Sitemizin ve Mobil Uygulamamızın içeriğini geliştirme olanağı tanıyacak ve belki de ortaklarla ya da diğer üçüncü taraflarla paylaşılabilecektir.

Eğer Web Sitemize ve Mobil Uygulamamıza kayıtlı bir kullanıcı iseniz (başka bir anlatımla “Üye”), Bi’kahve Arası’nda oturum açtığınız zaman size tarayıcınız tarafından saklanan ve tanımlayıcılarınızı içeren bir çerez gönderebilir. Bu tür bir çerez sizi tanımlamak için kullanılır ve hesabınızı görüntüleyebilmek ve yönetebilmek gibi sadece kayıtlı kullanıcılara özel olan alanlara erişebilmenizi sağlar.

Eğer sadece göz atmak istiyorsanız, Web Sitemiz ve Mobil Uygulamamız üzerinden gelen çerezleri kabul etmek zorunda değilsiniz. Ancak, kaydolmaya ve Web Sitemiz ve Mobil Uygulamamızın özel alanlarına erişmeye karar verirseniz ve tarayıcınızı çerezleri kabul etmemek üzere ayarlamışsanız, tarafınıza sunulacak hizmetin aksamaması için tarayıcınızı Bi’kahve Arası’nın size gönderdiği çerezleri kabul edecek şekilde yeniden ayarlamalısınız.

Websitesi ve mobil uygulamamız aracılığıyla çerez kullanımlarımıza ilişkin ayrıntılı açıklamalarımızı ve detaylı bilgiyi, www.bikahvearasi.com adresinde “KVKK” başlığı altında bulunan bulunan “Çerez Politikası”nın içerisinde bulabilirsiniz.

Piksel Etiketleri

Web Sitemiz ve Mobil Uygulamamızdaki etkinliği ve/veya trafiği ölçebilmek için Web Sitemiz ve Mobil Uygulamamız, çerezlerle birlikte “piksel etiketleri” kullanabilir. Bir piksel etiketi bir tür web sayfası grafiği olup, 1×1 piksel büyüklüğünde olduğu için genellikle görünmezdir. Bu etiketler Web Sitemizi ve Mobil Uygulamamızı ziyaret eden kullanıcı sayısını takip eder ve bunların Web Sitemiz ve Mobil Uygulamamız içerisindeki gezintilerini izler. Örneğin, Web Sitemiz ve Mobil Uygulamamızı kullanan üyelerimizin hangi sayfalarını ziyaret ettiğini istatistiksel olarak saymak istediğimizde bu etiketi kullanabiliriz.

Piksel etiketleri teknolojisini herhangi bir kişisel veri alabilmek için kullanılmamaktadır.

Bazen hangi e-posta iletilerinin açıldığının ve e-posta iletilerine göre bir eylem yapılıp yapılmadığının tespiti için piksel etiketlerini gönderdiğimiz (ya da bizim adımıza gönderilen) HTML formatındaki e-posta iletilerimize koyarız. Bazı piksel etiketlerini ilgili çerezini iptal etmek suretiyle kullanılamaz duruma getirebilirsiniz.

IP Adresleri

Bir İnternet Protokol (IP) adresi, genellikle İnternet Hizmet Sağlayıcınızın İnternete bağlandığınız zaman cihazınıza otomatik olarak tahsis ettiği bir numaradır. Diğer İnternet siteleri gibi, Bi’kahve Arası da ziyaretçi sayısı ve site kullanımı bilgilerini topluca analiz etmek için IP adresleri toplamaktadır. IP adresinizin vermiş olduğunuz kişisel verilerle bir bağlantısı yoktur. Ancak Bi’kahve Arası, düzenleme gereklilikleri uyarınca, Web Sitemizi ve Mobil Uygulamamızı, hizmetlerimizi ya da müşterilerimizi, üyelerimizi veya Web Sitesi ve Mobil Uygulama ziyaretçilerimizi tehdit eden bireyleri tespit etmek amacıyla IP adreslerini kullanma hakkını saklı tutar.

Tıklama Akışı

“Tıklama akışı” ya da “tıklama akışı verileri” bir kullanıcının ziyaret ettiği web sayfalarını yansıtır ve daha da önemlisi, kullanıcının bir web sayfasından diğerine geçmesini sağlayan durumu ya da trafik şablonunu gösterir. Bi’kahve Arası, bu gibi bilgileri yalnızca Web Sitemiz ve Mobil Uygulamamız içinde izlemekte olup; özellikle Bi’kahve Arası web sayfaları dışındaki tıklama akışı eylemlerini izlememektedir.

Tıklama akışı verileri kullanıcı hakkında herhangi bir kişisel veri içermez ve açıklamaz, ayrıca bu verileri sizin sağlamış olduğunuz kişisel verilerle karşılaştırmayız.

Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler

Bi’kahve Arası, işbu Aydınlatma Metni hükümlerini dilediği zaman Web Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Bi’kahve Arası’nın Aydınlatma Metni’nde yaptığı güncelleme ve değişiklikler Web Sitesi ve Mobil Uygulama’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır

KVKK Kapsamında Veri Sahibi Olarak Haklarınız Neler?

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.bikahvearasi.com internet sitemizde iletişim sayfamızdaki formumuzu “Kişisel verilerimin işlenmesi” konu başlığıyla doldurarak platformumuza iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.